Класи і марки бетону

26 января
Додаткові відомості по марках  і класах бетону та по випробуваннях дослідних зразків
Клас бетону Марка бетону
Клас бетону - це нормативна кубикова міцність бетону, контрольована на кубиках   розміром 150х150х150 мм у встановлені терміни з забезпеченістю 0,95. Тобто це означає, що при малій кількості зразків клас бетону практично неможливо визначити.  Марка бетону по міцності на стиск - це середнє значення міцності бетону в серії зразків (200х200х200), приведене до міцності зразка базового розміру 150х150х150 мм, при номінальному значенні коефіцієнта варіації міцності бетону 0.135 (пористі бетони 0,18).
Згідно норм, для визначення класу бетону на стиск здійснюємо руйнування на 28 добу  дослідних кубів розміром 150х150х150, на гідравлічному пресі, в кількості 100 шт. З них класом бетону є кубик з найменшим значення міцності  з  95 кубиків, які показали найбільшу міцність із 100. Решта 5 кубиків мають менше значення міцності ніж описаний, по якому приймаємо клас бетону. Клас приймається по класичних правилах заокруглення, тільки з кроком між класами 5 (інколи 2.5). числовий показник класу це міцність бетону даного класу в МПа.  Але враховуючи трудомісткість процесу було прийнято відносну гарантованість міцності у відсотках. Тому для  точного визначення міцності рекомендується випробовувати  на кінцевий термін не менше 20 кубиків (1 кубик -                                   5% вибірки). При малій кількості зразків клас бетону чисельно рівний найменшій кубовій міцності з серії зразків +5%. Марка бетону по міцності на стиск визначається руйнуванням на 28 добу дослідних кубів розміром 200х200х200 певної кількості зразків. При чому значення марки бетону це середнє значення міцності випробуваних зразків і приведених до значення зразків розміром 150*150*150 (про приведення зразків по розмірах між собою по розмірах описано далі). Головна відміність класу від марки - це вимога до гарантованої міцності. Заокруглення здійснюється за класичними правилами, тільки крок між марками 50. Числовий показник марки показує міцність бетону в кгс/см^2. Марка це середнє значення міцності усіх випробуваних зразків, а клас це міцність бетону по найменших значеннях дослідних зразків.                                                                                                                       
Призмова міцність Кубова міцність
Оскільки залізобетонні конструкції за формою відрізняються від кубів, в розрахунках їх міцності не може безпосередньо викокористувався кубикова міцність бетону. Основною характеристикою міцності бетону стиснутих елементів є призмова міцність. Rb. Дослідами встановлено, що призмова міцність бетону менше кубикової і вона зменшується зі збільшенням відношення h/a. Вплив сил тертя на торцях призми зменшується зі збільшенням її висоти і при відношенні h/a = 4 значення призмової міцності стає майже стабільним і рівним приблизно  Rb= 0,75R. Дослідами встановлено, що міцність бетону одного і того ж складу залежить від розміру куба: якщо тимчасовий опір на стиск бетону для базового куба з ребром 150 мм рівний R, то для куба з ребром 200 мм воно зменшується приблизно до 0,93 R, а для куба з ребром 100 мм - збільшується до 1,1 R. Це пояснюється зміною ефекту обойми зі зміною розмірів куба і відстані між його торцями.
Перетворення класу і марки бетону між собою
Формула перетворення марки в клас бетону:
 B = M(1-1,64*V)/9,81
де,  B - значення класу бетону відповідає 0,0764 М (при коеф. варіації 0,135)
       
М - значення марки бетону
       
 V - коеф. варіації, приймають середнім як для заводів з/б виробів -  13,5%