Plasticent LP 2

Сфера застосування: Використовується для забезпечення високої морозостійкості бетонів та розчинів.
Тип пакування: Контейнер
Маса нетто: 1000 кг
Основа: Похідні натуральних смол
Витрата в % від маси цемента: 0,01 - 0,3
Скачати технічну карту: plasticent-lp-2.pdf

Повітровтягувальна добавка

Призначення та сфера застосування

PLASTICENT LP 2 добавка, що використовується для забезпечення високої морозостійкості бетонів та розчинів. Використання повтровтягувальної добавки дозволяє полегшити обробку сумішей з незадовільним гранулометричним складом та зменшити розшаровуваність бетонної суміші під час транспортування та укладки.

Принцип дії:

PLASTICENT LP 2 сприяє утворенню високодисперсної емульсії повітря в бетонній суміші, що сприяє підвищенню морозостійкості за рахунок утворення замкнутих пор розмірами 0,02…0,05 см.

Властивості:

Добавка не впливає на термін тужавлення бетонної суміші. PLASTICENT LP 2 дозволяє зменшити кількість води зачинення на 2-4% при постійній консистенції бетонної суміші. Застосування добавки дозволяє зменшити розшаровуваність, водовідділення та покращити перекачування бетонної суміші насосами.

Технічні характеристики:

  • Основа: Похідні натуральних смол;
  • Колір та форма: Темнокоричнева рідина;
  • Густина (при 20 °С):  1,05±0,02 г/см3;
  • Вміст хлориду:  < 0,1 %.

Дозування:

Дозування залежить від вимог до бетонної суміші. Дозування знаходиться в межах 0,01–0,3 % від маси цементу, що використовується для приготування бетонної суміші.

Приготування:

PLASTICENT LP 2 слід вводити до свіжої бетонної суміші безпосередньо з водою замісу. Дозволяється вводити добавку в приготовану суміш або повторне дозування на будівельному майданчику. При цьому необхідно забезпечити необхідний час перемішування бетонної суміші. Забороняється введення добавки в сухі компоненти.

Умови зберігання: 

Захищати від морозу та забруднення. При нормальних умовах складування (в закритій тарі та температурі +20 °С) мінімальний термін зберігання становить 1 рік.

Заходи безпеки:

При роботі з продуктом слід дотримуватись інструкцій з охорони та гігієни праці. При необхідності, зняти просочений одяг, ділянки шкіри, на які потрапила речовина, промити водою. Продукт є небезпечним для ґрунтових вод та водойм, клас загрози забрудненню води = 2.

Форма поставки:  

Контейнер 1000 кг.