Класи і марки бетону

13 сентября 2018 г.
Додаткові відомості по марках і класах бетону та по випробуваннях дослідних зразків
Клас бетону Марка бетону
Клас бетону — це нормативна кубикова міцність бетону, контрольована на кубиках розміром 150×150×150 мм у встановлені терміни з забезпеченістю 0,95. Тобто це означає, що при малій кількості зразків клас бетону практично неможливо визначити. Марка бетону по міцності на стиск — це середнє значення міцності бетону в серії зразків (200×200×200), приведене до міцності зразка базового розміру 150×150×150 мм, при номінальному значенні коефіцієнта варіації міцності бетону 0.135 (пористі бетони 0,18).
Згідно норм, для визначення класу бетону на стиск здійснюємо руйнування на 28 добу дослідних кубів розміром 150×150×150, на гідравлічному пресі, в кількості 100 шт. З них класом бетону є кубик з найменшим значення міцності з 95 кубиків, які показали найбільшу міцність із 100. Решта 5 кубиків мають менше значення міцності ніж описаний, по якому приймаємо клас бетону. Клас приймається по класичних правилах заокруглення, тільки з кроком між класами 5 (інколи 2.5). числовий показник класу це міцність бетону даного класу в МПа. Але враховуючи трудомісткість процесу було прийнято відносну гарантованість міцності у відсотках. Тому для точного визначення міцності рекомендується випробовувати на кінцевий термін не менше 20 кубиків (1 кубик — 5% вибірки). При малій кількості зразків клас бетону чисельно рівний найменшій кубовій міцності з серії зразків +5%. Марка бетону по міцності на стиск визначається руйнуванням на 28 добу дослідних кубів розміром 200×200×200 певної кількості зразків. При чому значення марки бетону це середнє значення міцності випробуваних зразків і приведених до значення зразків розміром 150*150*150 (про приведення зразків по розмірах між собою по розмірах описано далі). Головна відміність класу від марки — це вимога до гарантованої міцності. Заокруглення здійснюється за класичними правилами, тільки крок між марками 50. Числовий показник марки показує міцність бетону в кгс/см^2. Марка це середнє значення міцності усіх випробуваних зразків, а клас це міцність бетону по найменших значеннях дослідних зразків.
Призмова міцність Кубова міцність
Оскільки залізобетонні конструкції за формою відрізняються від кубів, в розрахунках їх міцності не може безпосередньо викокористувався кубикова міцність бетону. Основною характеристикою міцності бетону стиснутих елементів є призмова міцність. Rb. Дослідами встановлено, що призмова міцність бетону менше кубикової і вона зменшується зі збільшенням відношення h/a. Вплив сил тертя на торцях призми зменшується зі збільшенням її висоти і при відношенні h/a = 4 значення призмової міцності стає майже стабільним і рівним приблизно Rb= 0,75R. Дослідами встановлено, що міцність бетону одного і того ж складу залежить від розміру куба: якщо тимчасовий опір на стиск бетону для базового куба з ребром 150 мм рівний R, то для куба з ребром 200 мм воно зменшується приблизно до 0,93 R, а для куба з ребром 100 мм — збільшується до 1,1 R. Це пояснюється зміною ефекту обойми зі зміною розмірів куба і відстані між його торцями.
Перетворення класу і марки бетону між собою
Формула перетворення марки в клас бетону:
B = M(1-1,64*V)/9,81
де, B — значення класу бетону відповідає 0,0764 М (при коеф. варіації 0,135)
М — значення марки бетону
V — коеф. варіації, приймають середнім як для заводів з/б виробів — 13,5%